Стедософт | Stedosoft

Складов и Кредитен Софтуер (WMS – ERP)

Успешно международно представяне …

Като много успешно бе оценено представянето на екипа на „Стедо Софт“ на изложбите TransRussia и СТЛ. Бяха проведени срещи и обмяна на опит с колеги от водещи софтуерни компании работещи в сферата на автоматизирането на логистичните процеси и технологии на руския пазар. Системата за управление на склад „DS WMS“ и голяма част от уникалните решения, които предлага още веднъж убедиха руските ни колеги и представителите на логистични компании, че фирма „Стедо Софт“ е не само разработчик на динамични софтуерни решения за обслужване на логистични процеси от най-високо ниво, но и надежден партньор на световно ниво, който може да осъществява комплексни инфраструктурни проекти.

Comments are currently closed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!