Стедософт | Stedosoft

Складов и Кредитен Софтуер (WMS – ERP)

DS CRMS актуализиран по промените на ЦКР от 2019

Системата е в пълна съвместимост с „УКАЗАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР НА БНБ“.

Comments are currently closed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!