Стедософт | Stedosoft

Складов и Кредитен Софтуер (WMS – ERP)

Складов софтуер

Опасността от автоматизиран хаос при внедряване на WMS

Нуждата от внедряване на система за управление на склада (Warehouse Management System – WMS) вече не предизвиква съмнения у повечето български предприемачи. Но изборът на такава система ги поставя пред сложен и многостранен проблем. Кое от предлаганите на пазара решения ще е най-подходящо за конкретните условия на даденото предприятие? Доколко са надеждни компаниите, които внедряват […]

, ,

ERP срещу Warehouse Management Software

В ERP системите запасите в складовете се наблюдават от счетоводна гледна точка. Използват се множество способи за изчисляване на себестойност на запасите, а също така се следи и свободното за продажба количество. Системата следи общите количества получени и изписани от склада, за да изчисли наличното в момента количество от всеки артикул. Някои ERP системи позволяват […]

, ,

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!