Нуждата от внедряване на система за управление на склада (Warehouse Management System – WMS) вече не предизвиква съмнения у повечето български предприемачи. Но изборът на такава система ги поставя пред сложен и многостранен проблем. Кое от предлаганите на пазара решения ще е най-подходящо за конкретните условия на даденото предприятие? Доколко са надеждни компаниите, които внедряват тези решения? Наистина ли могат да осигурят декларираните основни показатели – функционалности, срокове на внедряване и възвръщаемост на инвестициите, качествен сервиз? Как ще работи решението, ако след пет години кардинално се промени технологията на работа в склада? Това са въпросите, на които ще трябва да си отговорят предприемачите, преди да вземат решение за внедряване на WMS. Времето необходимо за внедряване на автоматизирана складова система, зависи преди всичко от самия персонал на склада. Складовата система е само инструмент,  чрез който се изгражда организацията на склада. Ако няма ясно описана технология за работа в склада и подробно описание на складовите процеси, в резултат на внедряване на решението, компанията рискува да получи автоматизиран безпорядък. Качествен логистичен модел на склада – това е основата, която ще гарантира успешното внедряване на WMS и максимална ефективност в процеса на експлоатация. С разработването на такъв модел може да се заеме собственият ви отдел по логистика или да привлечете специалисти. Но именно полученият резултат ще залегне в основата за избор на WMS решение. Въпреки че самите системи носят свое ноу-хау, е добре да имате собствена идея как точно очаквате да изглежда организацията след успешното внедряване. “ Warehouse Management като софтуер оптимизира всички процеси, които се извършват вътре в склада, т.е. следи стоките от момента, в който са заявени от доставчика, “знае” кой артикул на коя дата ще пристигне и го проследява до момента, в който напусне склада и бъде натоварен. Поставянето на стоката в склада, местенето ѝ вътре и събирането на продукти за изпращане към конкретен клиент са все операции, които трябва да се оптимизират. WMS системите се настройват съобразно индивидуалните потребности на всеки клиент с възможност за допълнително закупуване на лицензи и пренастройване. Но тяхната идея е не само да отразяват случващото се в склада, а и да изградят един директивен процес, който да движи работниците по определени правила, да управлява движението на стоките, да управлява ресурсите в склада за да постигне синергия. Някои от възможните препятствия при внедряването могат да се появят, когато складът не е подготвен. Сложно е да се прави внедряване, когато работата на склада е лошо организирана и всички операции се изпълняват „по стария начин”. В тези случаи първо се оптимизират технологическите процеси, което се прави при разработка на проекта. Често внедрителите се сблъскват с противодействие от страна на складовите работници и началника на склада. Това се обяснява с факта, че при внедряването на решението тези служители губят своята ценност като уникални хранители на данните за разположението на стоката, принципът на поставянето ѝ и т.н. Задачата на внедрителя в тези условия е да обясни на служителите на предприятието, че им се предоставя удобен инструмент за работа, който значително ще улесни изпълнението на техните задачи.
Стедософт | Stedosoft