DS CrMS – Софтуер за управление на дейността на кредитни компании

Credit Management System Система за управление на кредити и заеми.

Създадена специално за управление на финансови институции, управлява създаването на договори и погасителни планове, управление на финансовите средства на компанията, управление клонова мрежа. Автоматично генериране на необходимите документи. Заложени са алгоритми за изчисляване на лихвени проценти и ГПР. Подаване на отчети към ЦКР ( по наредба 22 ). Системата разполага с допълнителни модули за управление на :
 • бонуси и заплати на персонала;
 • финансови анализи;
 • аналитично разпознаване на съвпадения;
 • поставяне на задачи и проследяване на изпълнението им;
 • групиране на обекти на компанията;
 • създаване на екипи;
 • неограничен брой допълнителни полета за данни;
Достъпът и взимането на решения в програмният продукт са на база на създадени Workflow процеси доказани във времето. За повече информация изтеглете брошурата от тук

Системата е не просто софтуер, а „Ноу хау за работа на финансова институция“!

DS WMS – Софтуер за управление на склад

Warehouse Management SystemИнтегрирана складово-логистична система,

отговаряща на пазарните изисквания към модерен софтуер за администрация, управление и оптимизация на складове. С лесната си конфигурация и адаптивност софтуерът позволява непрекъснато подобряване ефективността на операциите. В условията на бързо променяща се бизнес среда и нарастване на изискванията на Вашите клиенти помага да постигнете конкурентни предимства. Посредством използване на най-новите технологии значително се намалява времето и човешкия ресурс за изпълнение на процедурите, оптимизира се ползването на наличните ресурси и помещения, поддържат се оптимални нива на запасите, повишава се точността на изпълнение на поръчките, като по този начин се постига реална печалба за компанията. Отворената архитектура и богатата функционалност на системата дават възможност да се поддържат множество териториално отдалечени частни и обществени складове, като също така позволява лесна интеграция с други информационни системи като ERP & MRP. За повече информация изтеглете брошурата от тук

С dsWMS Вие се сдобивате с персонален консултант по логистични въпроси!

DS BROUTE – Софтуер за оптимизиране на маршрути

Route Optimization SystemИнтегрирана логистична система за оптимизиране на маршрути,

адаптирана към спецификите на отделните компании. Системата предлага задълбочено изчисляване на оптимални маршрути, при което избира най-добрия начин за доставка сред стотици варианти. Създава необходимите маршрути отчитайки всички поставени условия и ограничения. Визуализация на Маршрутите на карта. Чрез Андроид приложение, шофьорите получават обектите, които следва да доставят.
 • Бързо, лесно, динамично и оптимално маршрутизиране на Вашите доставки;
 • До 30% оптимизиране на Вашите разходи за доставки;
 • Възможност за автоматизиране обмена на данни с външни приложения;
 • Повишаване нивото на обслужване на Вашите клиенти;
 • Оптимизиране на времето за планиране;
 • Проследяване прогреса на доставките в реално време;

ds BROUTE е Вашият по-добър път напред!

DS ERP – Управленска информационна система

Warehouse Management SystemДобавя редица функционалности към dsWMS, като и дава функционалности, типични за ERP система.

 • Финансова информация;
 • Ценови листи;
 • Счетоводни документи;
 • Каса, банкови сметки, салда и др.

Системите с марка Стедософт са изградени на база .NET технология от последно поколение

 

ЛОГИСТИЧНО ОБОРУДВАНЕ – Софтуерните системи постигат желаният

Equipment ефект от използването им само когато се ползват в комбинация с високоспециализирано оборудване.

 • Мобилни терминали – преносими устройства с възможност за работа с нашите системи;
 • Различни видове скенери – периферни устройства подпомагащи работните станции;
 • Етикетни принтери – специализирани принтери за работа в индустриални помещения;
 • Мрежово оборудване – подсигурява работата на горните устройства и софтуерни системи;

Свържете се с нас за информация за възможните решения.

Търговски отдел

+359 (88) 7 79 13 40

sales@stedosoft.com
Мениджмънт

+359 (88) 9 25 13 88

+359 (88) 9 47 15 36

office@stedosoft.com www.stedosoft.com
Отдел Поддръжка

+359 886 07 91 91

+359 888 60 29 05

support@stedosoft.com