Баркод  е система за кодиране на стокови единици в промишлеността и търговията, която предоставя информация за производителя и артикула, служи за проследяване на стокооборота и търсенето на стоките, както и следи за изправността на фирмите като данъкоплатци. Баркод е също и машинно разбираемата маркировка върху опаковката на стокова единица. Най-често срещани са баркодовете, състоящи се от цифри и различни по широчина вертикални успоредни линии, които визуално наподобяват решетка, откъдето произлиза и думата на английски (bar code, barcode от bar – прът, решетка). Съществуват и по-съвременни баркодове под формата на концентрични окръжности или точкови матрици с квадратна форма (матрични, 2D баркодове или QR на английски: Quick Response, които са направени така, че лесно да може да бъдат сканирани от всякакви устройства, най-вече с набиращите скорост смартфони и таблети. Баркодовете биват разчитани от оптични сканиращи устройства, наречени баркод четци, снабдени със съответния софтуер.

Picking – процес на събиране на необходимите стоки за изпълнение на поръчки

Picking лист – списък с артикулите, които трябва да бъдат събрани в склада по дадена поръчка

RF терминал – мобилен компютър използван за сканиране на баркодове

ABC анализ. АBC анализът служи за измерване на концентрацията на един определен феномен (оборот, запаси и др.). Така например извършеният АBC анализ по отношение на обема на продажбите показва как оборотът се разпределя по съответните артикули, като ги класифицира според различната им степен на значимост в обема на продажбите. Така към клас А спадат артикулите, които формират най-значимия дял спрямо общата стойност на запасите и които изискват постоянен контрол.Към клас B принадлежат артикулите, които изискват периодични проверки, а към клас С – онези, които могат да бъдат управлявани чрез по-прости процедури.