Системата е в пълна съвместимост с „УКАЗАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР НА БНБ“.
Стедософт | Stedosoft