Ние сме водеща компания творяща бъдещето. Сред отличителните ни черти са висок професионализъм, екипност, новаторство. Нашият екип се състои от млади и амбициозни хора, които притежават натрупан през годините опит в разработването и изграждането на програмни продукти и системи от ново поколение. СТЕДОСОФТ фокусира своята дейност в следните основни направления:

  • разработване на програмни продукти и софтуерни решения отговарящи на международните стандарти и придържащи се към световните тенденции в тази сфера
  • изграждане на управленски системи за контрол и анализ на бизнеса
  • разработване, развиване и внедряване на програмни продукти по задание на клиента
  • осигуряване на квалифицирана помощ и консултация
  • персонално внимание и обслужване към всеки един клиент

Всеки се стреми да постигне високи резултати и стандарт. Нашата основна цел е да Ви помогнем да успеете. В съвременния сложен и динамичен свят на високи технологии и компютъризация възможностите са толкова големи, колкото и трудностите. Ние ги преодоляваме и същевременно се развиваме. Винаги сме в търсене на по-доброто решение, защото само така можем винаги да сме подготвени за предизвикателствата в бизнеса. Задължение на нашия бизнес е клиентите ни винаги да са удовлетворени.