Водещи софтуерни решения за логистиката и финансите – надеждни и ефективни

ЛОГИСТИКА
Логистичен и складов софтуер
{ dsWMS – складова логистика } { dsbROUTE – оптимизиране на маршрути }
ФИНАНСИ
Софтуер за управление на финансови компании
{ dsCrMS – финансов софтуер }
СТЕЛАЖИ
Стелажи, складово оборудване, консултации
{ нови и втора употреба }
Търговски отдел

+359 (88) 7 79 13 40

sales@stedosoft.com
Мениджмънт

+359 (88) 9 25 13 88

+359 (88) 9 47 15 36

office@stedosoft.com www.stedosoft.com
Отдел Поддръжка

+359 886 07 91 91

+359 888 60 29 05

support@stedosoft.com