БИЗНЕС СОФТУЕР
от експерти за професионалисти

ЛОГИСТИКА
{ dsWMS – складова логистика } { dsbROUTE – оптимизиране на маршрути }
ФИНАНСИ
{ dsCrMS – финансов софтуер }
СТЕЛАЖИ
{ нови и втора употреба }