stedo soft customers

Нашите доволни клиенти са
ашата
ай-голяма реклама!!!

Клиенти на DS CrMS са : Клиенти на DS WMS са : Система за управление на амбалажа: Клиенти с персонални решения са:
Търговски отдел
+359 (88) 7 79 13 40 sales@stedosoft.com
Мениджмънт
+359 (88) 9 25 13 88
+359 (88) 9 47 15 36
office@stedosoft.com www.stedosoft.com
Отдел Поддръжка
+359 886 07 91 91
+359 888 60 29 05
support@stedosoft.com