stedo soft customers

Нашите доволни клиенти са
ашата
ай-голяма реклама!!!

Клиенти на DS CrMS са : Клиенти на DS WMS са : Система за управление на амбалажа: Клиенти с персонални решения са:
Търговски отдел

+359 (88) 7 79 13 40

sales@stedosoft.com
Мениджмънт

+359 (88) 9 25 13 88

+359 (88) 9 47 15 36

office@stedosoft.com www.stedosoft.com
Отдел Поддръжка

+359 886 07 91 91

+359 888 60 29 05

support@stedosoft.com