„Стедософт“ подписа договори за ексклузивно представителство на територията на Република България за системния пакет за планиране и оптимизация на системите на дистрибуция, управление на транспорта, ежедневните доставки и търговските агенти „RoadNet” на компания „Omnitracs” , която 30 години надгражда своя опит в областта на създаване и усъвършенстване на логистични програми. И „SO99+” на „ToolsGroup” – най-мощната система за планиране и управление на складове, формиране на прогнози за динамиката на поръчваните стоки, оптимизиране на корпоративните складови наличности, като основните приоритети са високото ниво на сервиз към клиента и максималната икономия на ресурси.
Стедософт | Stedosoft