Като много успешно бе оценено представянето на екипа на „Стедософт “ на изложбите TransRussia и СТЛ. Бяха проведени срещи и обмяна на опит с колеги от водещи софтуерни компании работещи в сферата на автоматизирането на логистичните процеси и технологии на руския пазар. Системата за управление на склад „DS WMS“ и голяма част от уникалните решения, които предлага още веднъж убедиха руските ни колеги и представителите на логистични компании, че фирма „Стедософт “ е не само разработчик на динамични софтуерни решения за обслужване на логистични процеси от най-високо ниво, но и надежден партньор на световно ниво, който може да осъществява комплексни инфраструктурни проекти.
Стедософт | Stedosoft